ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace pro lékárny 25. 10. 2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) odstartoval v červenci tohoto roku službu předávání informací o nově zjištěných bezpečnostních rizicích léčiv. Jejím hlavním úkolem je včasné předání informací lékárnám, díky kterému bude zajištěna vyšší ochrana pacientů před případnými riziky.     

 

Informační dopis - Roaccutane

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících se souvislosti podávání isotretioninu (Roaccutane) s rozvojem závažných kožních reakcí, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Roche s.r.o., Praha) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 21.10.2010

Stažení léčivých přípravků Tri-regol, por.tbl.obd. a Tri-regol 3+21, por.tbl.obd. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Zápis ze schůzky se zástupci Asociací na téma Marketing ze dne 14.9.2010

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 14.9.2010  

 

Kontrolní Seznam k 20.10.2010

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 15.10.2010 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.10.2010.    

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 4/2010

Nové číslo informačního zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vychází 20. 10. 2010  

 

Kontrola distribuce

 

Kontrola lékáren

 

Informační dopis - Ebixa

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících předávkování v souvislosti s omylem při podávání přípravku Ebixa, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci ( H. Lundbeck A/S ) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Informační dopis - PegIntron, prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem v předplněném peru

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících se omezení dodávky předplněných per přípravku PegIntron, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Schering-Plough Europe) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Věstník SÚKL 10/2010

Věstník SÚKL 10/2010 zveřejněn 14. 10. 2010.  

 

FI říjen 2010

Farmakoterapeutické informace 10/2010  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 12.10.2010

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v druhém čtvrtletí 2010).