ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informační dopis - Tasigna

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Tasigna (nilotinib), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Novartis s.r.o., Praha) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.11.2010

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci října. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.  

 

FI listopad 2010

Farmakoterapeutické informace 11/2010  

 

Říjen 2010

Opatření při závadách a nežadoucích účincích.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 03.11.2010

Uvolnění léčivého přípravku Silkis mast, drm.ung., k distribuci.  

 

Odkazy v řádku

 

Seznam hrazených LP/PZLU k 1.11.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  

 

Sdělení SÚKL ze dne 29.10.2010

Stažení léčivých přípravků PegIntron 100 , PegIntron 120 a PegIntron 150, inj.pso.lqf. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seminář 1 - Inspekční odbor - Oddělení klinických praxí a dohledu nad zpracováním biologického materiálů

Seminář pro pracovníky tkáňových zařízení - center asistované reprodukce.  

 

Rok 2009

 

Seminář 9 - Oddělení klinického hodnocení ve spolupráci s dalšími útvary SÚKL

Novinky v oblasti klinického hodnocení LP  

 

Sdělení SÚKL ze dne 25.10.2010

Stažení léčivých přípravků APO-ALENDRONAT 70 MG z úrovně pacientů.