ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 24.11.2010

Informace o výrobě šarží léčivých přípravků Ajatin Profarma tinktura (drm.sol.) a Ajatin Profarma tinktura s mechanickým rozprašovačem (drm.spr.sol.), které jsou již v souladu s registrační dokumentací a mohou být distribuovány.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 22.11.2010

Stažení léčivého přípravku Cystadane 1g, por.plv.sol. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Kontrolní Seznam k 20.11.2010

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 15.11.2010 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 30.11.2010.     

 

Modafinil – omezení indikací

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) potvrdil omezení indikací přípravků s obsahem modafinilu pouze na podání v indikaci narkolepsie.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 18.11.2010

Stažení léčivého přípravku Lacipil 6 mg, por.tbl.flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 16.11.2010

Stažení léčivého přípravku Velcade 3,5 mg, inj.plv.sol. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 16.11.2010

Stažení léčivých přípravků Methotrexat "Ebewe", inf.cnc.sol. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Věstník SÚKL 11/2010

Věstník SÚKL 11/2010 zveřejněn 16. 11. 2010  

 

Opatření obecné povahy

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě § 15, odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s § 171 až §174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě ukončeného připomínkového řízení opatření obecné povahy.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11.11.2010

Uvolnění léčivého přípravku NO-SPA, por.tbl.nob., k distribuci.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11.11.2010

Stažení vybraných léčivých přípravků držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Megafyt-R spol. s.r.o., Vrané nad Vltavou, z úrovně zdravotnických zařízení z důvodu zániku platnosti registrace.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11.11.2010

Stažení vybraných léčivých přípravků držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Dr. Theiss Naturwaren GmbH,  z úrovně zdravotnických zařízení z důvodu zániku platnosti registrace.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11.11.2010

Stažení vybraných léčivých přípravků držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Leros s.r.o.,  z úrovně zdravotnických zařízení z důvodu zániku platnosti registrace.  

 

Informační dopis - NovoSeven

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku NovoSeven (Eptacogum alfa), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Novo Nordisk s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.