ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.12.2010

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci listopadu. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.  

 

Rosuvastatin – riziko vzniku diabetes mellitus

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci k úpravě textů doprovázející léčivé přípravky obsahující rosuvastatin o informaci o možném riziku vzniku diabetes mellitus.  

 

Informační dopis - Multaq

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Multaq (dronedarone), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Sanofi-Aventis) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Listopad 2010

Opatření při závadách a nežadoucích účincích.  

 

Informační dopis - Revlimid

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Revlimid (lenalidomid), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Celgene s r.o.) zdravotnickým pracovníkům  

 

Informační dopisy - Avastin, Sutent

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopisy týkající se souvislosti mezi osteonekrózou čelisti (osteonecrosis of the jaw, ONJ) a užíváním léčivých přípravků Avastin a Sutent, které byly rozeslány zmocněnci držitelů rozhodnutí o registraci těchto přípravků (společnostmi Roche s.r.o. a Pfizer spol. s r. o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

FI prosinec 2010

Farmakoterapeutické informace 12/2010  

 

Sdělení SÚKL ze dne 01.12.2010

Stažení léčivého přípravku Glucobene 3,5 mg , por.tbl.nob. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Alendronát a riziko rakoviny jícnu (u pacientů s Barretovým jícnem)

V září 2010 Pracovní skupina pro farmakovigilanci (dále jen PhVWP) Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) na svých jednáních hodnotila možné souvislosti mezi rizikem rakoviny jícnu a užíváním alendronátu. Toto riziko bylo vyhodnoceno na základě postmarktetigových hlášení. V říjnu 2010  bylo schválené přesné znění textů, které by měly být včleněny do platných SPC.    

 

Klinické hodnocení léčiv

 

Hraniční přípravky

 

Registrace léčiv

 

Pokyny a formuláře

 

Související informace

 

Otázky a odpovědi