ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Imunoglobulina G Endovenosa

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Imunoglobulina G Endovenosa.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozsudku Městského soudu č. j. 6 Ad 1/2019- 75.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se ukončené registrace léčivých přípravků ELVANSE.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozhodnutí v řízení sp. zn. sukls34845/2023.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se změny rozhodovací praxe Ústavu ohledně výrobků obsahujících látku melatonin.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se kontrolních pravomocí Ústavu ve vztahu k provozovatelům lékáren.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se nakládání s vakcínami proti onemocnění COVID-19, zejména jejich nákupu, uskladňování a likvidaci, a dále ohledně šetření nežádoucích příhod v souvislosti s očkováním proti onemocnění COVID-19 a jejich počtu.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se Konopí k léčebnému použití (KLP), konkrétně ohledně subjektů zapojených do nakládání s nimi a dodavatelského řetězce .  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí návodů k použití zdravotnického prostředku META<>CRILL a dále podkladů pro rozhodnutí o zatřízení uvedeného zdravotnického prostředku do rizikové třídy IIb.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se postavení konkrétního žadatele a dozoru v oblasti poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zatřízení zdravotnického prostředku META<>CRILL do rizikové třídy IIb a okolností tohoto řízení.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozhodnutí ve správním řízení sp. zn. sukls34845/2023.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se platů a odměňování vedoucích zaměstnanců Ústavu.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se SOUHRNNÉ statistiky reexportů za období 2017-2022.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 2. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se předepisování a výdeje léčivého přípravku DETRALEX, registrační číslo 85/392/91-C.