ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 02.02.2011

Stažení léčivého přípravku Movalis 15 mg, rct.sup. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Leden 2011

Opatření při závadách a nežadoucích účincích.  

 

Přehled zaniklých léčivých přípravků

Léčivé přípravky, u kterých rozhodnutí o registraci pozbylo platnosti s ohledem na pravidlo sunset clause.     

 

4. čtvrtletí 2010

Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků za 4. čtvrtletí roku 2010.  

 

Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.2.2011

Dne 31.1.2011 byl na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen "Ústav") uveřejněn Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") k 1.2.2011. V Seznamu byly nesprávně změněny maximální ceny a úhrady léčivých přípravků, s nimiž je vedeno správní řízení pod sp. zn. SUKLS236485/2009 ve věci stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady a změny výše a podmínek úhrady z moci úřední refererenční skupiny 70/1 - imunosupresiva specifická kromě leflunomidu a azathioprinu a léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky s obsahem kyseliny mykofenolové.  Jde o léčivé přípravky s obsahem léčivých látek everolimus, takrolimus, sirolimus a kys. mykofenolové.    Dále v tomto Seznamu nedošlo k uvedení původní a nyní stále účinné výše další zvýšené úhrady u léčivých přípravků s obsahem léčivé látky exenatid, u kterých je vedeno správní řízení pod sp. zn.  SUKLS116330/2009 ve věci stanovení výše a podmínek úhrady a změny výše a podmínek úhrady z moci úřední refererenční skupiny 9/5 - (léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém).     Ústav neprodleně opravil chybně uvedené maximální ceny a výše úhrady dotčených přípravků v rámci mimořádné aktualizace.  

 

Tamoxifen a cytochrom P450 CYP2D6

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci k aktualizaci informací u přípravků obsahující tamoxifen – účinek tamoxifenu může být ovlivněn polymorfismem genu pro enzym CYP2D6 a současným užíváním inhibitorů tohoto enzymu.  

 

Kontrola distribuce v roce 2010

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly distribuce.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 01.02.2011

Doplňující informace SÚKL k léčivým přípravkům MASTU S a MASTU S FORTE.  

 

Kontrastní látky s obsahem gadolinia - informační dopis

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o opatřeních ke snížení rizika vzniku nefrogenní systémové fibrózy (NSF) po podání kontrastních látek obsahujících gadolinium (GdCAs).  

 

Seznam hrazených LP/PZLU k 1.2.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  

 

Rok 2011

 

Dr. Všivák - Efektivní vlasový šampon, Dr. Všivák - Efektivní vlasové tonikum, FIXAplast Capsicum – hřejivá náplast a Mediket Plus šampon

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálních léčivých přípravků Dr. Všivák - Efektivní vlasový šampon, Dr. Všivák - Efektivní vlasové tonikum, FIXAplast Capsicum – hřejivá náplast a  Mediket Plus šampon  

 

Kontrola lékáren v roce 2010

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly lékáren.