ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Seznam cen původce k 1.3.2011

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.3.2011, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.3.2011

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci února 2011. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.  

 

Upozornění pro laboratoře

Upozornění pro pracoviště provádějící kontrolu medicinálního vzduchu připravovaného pro použití s rozvody medicinálních plynů.  

 

Upozornění pro lékárny

Upozornění pro lékárny připravující medicinální vzduch pro použití s rozvody medicinálních plynů.  

 

Únor 2011

Opatření při závadách a nežadoucích účincích.  

 

Sankce - rok 2011

 

Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.3.2011

Dne 28.2.2011 byl na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen "Ústav") uveřejněn Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") k 1.3.2011. V Seznamu byl nesprávně uveden způsob výdeje u přípravků FASTUM GEL, kódy SÚKL 84114, 16287, 115399.  Ústav neprodleně opravil nepřesně uvedené údaje dotčených přípravků v rámci mimořádné aktualizace.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.02.2011

SÚKL informuje o závadě v jakosti u léčivého přípravku MYDOCALM 150 mg, por.tbl.flm. Léčivý přípravek se nestahuje.  

 

2010

Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  ve znění pozdějších předpisů.  

 

Seznam hrazených LP/PZLU k 1.3.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  

 

Zrušené obecné pokyny

 

Zrušené pokyny pro lékárny