ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 11.11.2010

Uvolnění léčivého přípravku NO-SPA, por.tbl.nob., k distribuci.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11.11.2010

Stažení vybraných léčivých přípravků držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Megafyt-R spol. s.r.o., Vrané nad Vltavou, z úrovně zdravotnických zařízení z důvodu zániku platnosti registrace.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11.11.2010

Stažení vybraných léčivých přípravků držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Dr. Theiss Naturwaren GmbH,  z úrovně zdravotnických zařízení z důvodu zániku platnosti registrace.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11.11.2010

Stažení vybraných léčivých přípravků držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Leros s.r.o.,  z úrovně zdravotnických zařízení z důvodu zániku platnosti registrace.  

 

Informační dopis - NovoSeven

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku NovoSeven (Eptacogum alfa), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Novo Nordisk s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 9.11.2010

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2010).  

 

Seznam cen původce k 1.11.2010

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.11.2010, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  

 

Zápis ze schůzky se zástupci Asociací na téma CAU ze dne 20.9.2010

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 20.9.2010  

 

Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.11.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Aktualizace Seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci října.   Státní ústav pro kontrolu léčiv přistoupil k opravě maximální ceny u léčivých přípravků PRESTARIUM NEO a PRESTARIUM NEO FORTE, kódy SÚKL 101205 a 101227 publikované v aktualizaci Seznamu dne 5.11.2010. Nově uvedené maximální ceny zahrnují odpočet 7% dle Janotova balíčku.  

 

Informační dopis - Tasigna

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Tasigna (nilotinib), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Novartis s.r.o., Praha) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.11.2010

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci října. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.  

 

FI listopad 2010

Farmakoterapeutické informace 11/2010  

 

Říjen 2010

Opatření při závadách a nežadoucích účincích.