ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.4.2011

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci března 2011. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.  

 

Březen 2011

Opatření při závadách v jakosti a nežádoucích účincích.  

 

Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.4.2011

Dne 31.3.2011 byl na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen "Ústav") uveřejněn Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") k 1.4.2011.  V Seznamu byla nesprávně uvedena výše úhrady u léčivého přípravku ROPINIROL MYLAN 2 MG POR TBL FLM 84X2MG kódy 0114308 a 0162723. Dále  byla nesprávně uvedena výše maximální ceny a úhrady  u léčivého přípravku EUTHYROX 125 POR TBL NOB 100X125RG kód 0046694  ve vztahu k zákonu  č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv a došlo i k opravě výše ORC u léčivého přípravku HELICID 20 ZENTIVA POR CPS ETD 28X20MG kód 0025365. Ústav opravil nepřesně uvedené údaje dotčených přípravků neprodleně v rámci mimořádné aktualizace.   

 

Informační dopis - Onsenal

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Onsenal, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Pfizer Ltd.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

LiQuido Duo, šampon proti vším

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku LiQuido Duo, šampon proti vším.  

 

Informační dopis - Scintimun

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Scintimun 1 mg Kit pro přípravu radiofarmaka, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (CIS BIO INTERNATIONAL) zdravotnickým pracovníkům.  

 

FI duben 2011

Farmakoterapeutické informace 4/2011  

 

Seznam hrazených LP/PZLU k 1.4.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") v aktualizované verzi datového rozhraní.  

 

Informační dopis - Thyrogen

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Thyrogen, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Genzyme Czech, s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Jednání CHMP 14. - 17. března 2011

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA), které se konalo 14. – 17. března 2011  

 

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících fluorochinolonová chemoterapeutika k aktualizaci informací doprovázejících tyto léčivé přípravky. Pracovní skupina pro farmakovigilanci (PhVWP) vydala nové doporučení týkající se rizika prodloužení QT intervalu 1 .  

 

Seznam IPLP k 1.4.2011

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

Sankce - rok 2011

 

Kontrolní Seznam k 18.3.2011

Seznam v aktualizované verzi datového rozhraní zohledňuje rozhodnutí SÚKL, která nabyla právní moci do 15.3.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.3.2011. Dále Seznam obsahuje změny vyplývající ze zákona o přechodném snížení cen a úhrad léčiv s pravděpodobnou účinností ode dne 1.4.2011.