ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informační dopis - Revlimid

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Revlimid, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Celgene s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Formulář KZ AIZP

Formulář o záměru provést klinické zkoušky. Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 154/2004 Sb.  

 

Formulář KZ ZP

Formulář o záměru provést klinické zkoušky. Příloha č. 16 k nařízení vlády č. 336/2004 Sb.      

 

Formuláře o záměru provést klinické zkoušky ZP

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o umístění aktuálních verzí Formulářů o záměru provést klinické zkoušky ZP na svých webových stánkách.   

 

eRecept

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 13.4.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve čtvrtém čtvrtletí 2010).  

 

Sdělení SÚKL ze dne 12.4.2011

Aktualizace informace o závadě v jakosti zdravotnických prostředků vyráběných společností Triad Group, USA.  

 

Seznam cen původce k 1.4.2011

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.4.2011, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.4.2011

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci března 2011. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.  

 

Březen 2011

Opatření při závadách v jakosti a nežádoucích účincích.  

 

Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.4.2011

Dne 31.3.2011 byl na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen "Ústav") uveřejněn Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") k 1.4.2011.  V Seznamu byla nesprávně uvedena výše úhrady u léčivého přípravku ROPINIROL MYLAN 2 MG POR TBL FLM 84X2MG kódy 0114308 a 0162723. Dále  byla nesprávně uvedena výše maximální ceny a úhrady  u léčivého přípravku EUTHYROX 125 POR TBL NOB 100X125RG kód 0046694  ve vztahu k zákonu  č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv a došlo i k opravě výše ORC u léčivého přípravku HELICID 20 ZENTIVA POR CPS ETD 28X20MG kód 0025365. Ústav opravil nepřesně uvedené údaje dotčených přípravků neprodleně v rámci mimořádné aktualizace.   

 

Informační dopis - Onsenal

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Onsenal, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Pfizer Ltd.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

LiQuido Duo, šampon proti vším

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku LiQuido Duo, šampon proti vším.  

 

Informační dopis - Scintimun

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Scintimun 1 mg Kit pro přípravu radiofarmaka, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (CIS BIO INTERNATIONAL) zdravotnickým pracovníkům.  

 

FI duben 2011

Farmakoterapeutické informace 4/2011