ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Kontrolní Seznam k 20.10.2010

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 15.10.2010 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.10.2010.    

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 4/2010

Nové číslo informačního zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vychází 20. 10. 2010  

 

Kontrola distribuce

 

Kontrola lékáren

 

Informační dopis - Ebixa

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících předávkování v souvislosti s omylem při podávání přípravku Ebixa, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci ( H. Lundbeck A/S ) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Informační dopis - PegIntron, prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem v předplněném peru

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících se omezení dodávky předplněných per přípravku PegIntron, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Schering-Plough Europe) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Věstník SÚKL 10/2010

Věstník SÚKL 10/2010 zveřejněn 14. 10. 2010.  

 

FI říjen 2010

Farmakoterapeutické informace 10/2010  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 12.10.2010

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v druhém čtvrtletí 2010).  

 

Sdělení SÚKL ze dne 12.10.2010

SÚKL informuje o závadě v jakosti u léčivých přípravků Indivina por.tbl.flm.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 12.10.2010

Uvolnění léčivých přípravků Zanocin 200 mg, por.tbl.flm. a Klabax 500 mg, por.tbl.flm. k distribuci.  

 

Seznam cen původce k 1.10.2010

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.10.2010, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  

 

Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.10.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Aktualizace Seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci září a opravu údajů u přípravků ve skupině ATC J07.