ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Všeobecné informace

 

Hodnocení vývoje distribuce vybrané skupiny léčivých přípravků

Hodnocení ATC skupiny J05 - Antivirotika pro systémovou aplikaci  

 

Posouzení distribuční aktivity

Přehled distributorů s povolením SÚKL k distribuci léčiv  

 

Růstový hormon – informace od francouzské lékové agentury

Francouzská léková agentura zveřejnila výsledky observační studie hodnotící v dlouhodobém horizontu zdravotní rizika u pacientů léčených rekombinantním růstovým hormonem.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 10.12.2010

Stažení léčivých přípravků Amiohexal 200, por.tbl.nob. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 9.12.2010

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2010).  

 

Informační dopis - Sabril

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Sabril (vigabatrin), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Sanofi-Aventis,s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Seznam cen původce k 1.12.2010

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.12.2010, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.12.2010

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci listopadu. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.  

 

Rosuvastatin – riziko vzniku diabetes mellitus

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci k úpravě textů doprovázející léčivé přípravky obsahující rosuvastatin o informaci o možném riziku vzniku diabetes mellitus.  

 

Informační dopis - Multaq

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Multaq (dronedarone), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Sanofi-Aventis) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Listopad 2010

Opatření při závadách a nežadoucích účincích.  

 

Informační dopis - Revlimid

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Revlimid (lenalidomid), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Celgene s r.o.) zdravotnickým pracovníkům  

 

Informační dopisy - Avastin, Sutent

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopisy týkající se souvislosti mezi osteonekrózou čelisti (osteonecrosis of the jaw, ONJ) a užíváním léčivých přípravků Avastin a Sutent, které byly rozeslány zmocněnci držitelů rozhodnutí o registraci těchto přípravků (společnostmi Roche s.r.o. a Pfizer spol. s r. o.) zdravotnickým pracovníkům.