ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Pandemrix a narkolepsie - restrikce používání u dětí a mladistvých

Informace o doporučení Evropské lékové agentury omezit používání pandemické chřipkové vakcíny Pandemrix u dětí a mladistvých do 20 let vzhledem k vzácným případům výskytu narkolepsie u mladých osob.  

 

Pozitivní poměr přínosů a rizik pro vareniklin (Champix) byl potvrzen

Informace o přehodnocení poměru přínosů a rizik vareniklinu (Champix), které provedl Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury. Přínosy ukončení kouření převažují nad mírně zvýšeným rizikem vzniku kardiovaskulárních příhod, které bylo popsáno v nedávno publikované studii.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 22.7.2011

Sdělení SÚKL k pozastavení distribuce a výdeje  léčivého přípravku Augmentin Duo por.plv.sus. 70ml.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 22.7.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Artrilom 20 x 7,5 mg a Artrilom 10 x 15 mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Pioglitazon a mírné zvýšení rizika karcinomu močového měchýře

Evropská léková agentura doporučuje nové kontraindikace a upozornění.  

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 3/2011

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vychází 21. 7. 2011  

 

FI červenec, srpen 2011

Farmakoterapeutické informace 7,8/2011  

 

Sdělení SÚKL ze dne 20.7.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Milligest por.tbl.obd. 3x21 z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Kontrolní Seznam k 20.7.2011

Seznam v aktualizované verzi datového rozhraní zohledňuje rozhodnutí SÚKL, která nabyla právní moci do 15.7.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.7.2011.   

 

Sdělení SÚKL ze dne 19.7.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Navelbine 10mg a 50mg, inf cnc sol z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 19.7.2011

Uvolnění léčivého přípravku DICYNONE 250 inj.sol. 4x2ml do distribuce, k výdeji a pro léčebné použití.      

 

Kontakty

 

8/ Posouzení distribuční aktivity

Přehled distributorů s povolením SÚKL k distribuci léčiv  

 

Hodnocení vývoje distribuce vybrané skupiny léčivých přípravků

Léky s označením „orphan“ v 1. čtvrtletí 2011.  

 

Informační dopis - Cardioxane

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Cardioxane, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Novartis s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.