ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 29.8.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku NEUROLITE RAD KIT 1XA+1XB (SOLV) 1XA+1XB z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 26.8.2011

Ústav vydává  mimořádnou aktualizaci Seznamu z důvodu vykonatelnosti rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví vydaného ve zkráceném přezkumném řízení, kterým rozhodlo o zrušení rozhodnutí Ústavu vydaném ve správním řízení sp. zn. SUKLS100217/2009. Vykonatelnost tohoto rozhodnutí nastala dne 26.8.2011. O mimořádné aktualizaci Ústav v předstihu informoval na svých stránkách dne 20.8.2011 a změny byly zohledněny také v Kontrolním seznamu hrazených LP/PZLÚ ke dni 20.8.2011.  

 

Kontrola lékáren v 1. pololetí 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o povaze a výsledcích kontrol v lékárnách za 1. pololetí roku 2011.  

 

Věstník SÚKL 8/2011

Věstník SÚKL 8/2011 zveřejněn 23. 8. 2011  

 

Kontrolní Seznam k 20.8.2011

Seznam v aktualizované verzi datového rozhraní zohledňuje rozhodnutí SÚKL, která nabyla právní moci do 15.8.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.8.2011. Kontrolní seznam hrazených LP/PZLÚ zohledňuje mimořádně změny jednotlivých údajů o léčivých přípravcích náležejícími do referenční skupiny č. 82/2 - antiparkinsonika, agonisté dopaminu, p.o., způsobené zrušením pravomocného rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 29.7.2010, č. j.: SUKLS100217/2009.  

 

Informace o mimořádné aktualizaci Seznamu hrazených LP/PZLU

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR, na základě kterého dojde dne 26. 8. 2011 k mimořádné aktualizaci Seznamu hrazených LP/PZLÚ.  

 

Informační dopis - Sprycel

 

Sdělení SÚKL ze dne 19.8.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku AURORIX 150 mg, por.tbl.flm., 30x150mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Chloritan sodný a kyselina citrónová nazývaný též MMS, MMS 1, Master Mineral Solution, Miracle mineral supplement

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Chloritan sodný a kyselina citrónová nazývaný též MMS, MMS 1, Master Mineral Solution, Miracle mineral supplement  

 

Sdělení SÚKL ze dne 17.8.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku SILAXA 100MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 4X100MG z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Oznámení o vydání ČL 2009 - Dopl. 2011

SÚKL informuje o vydání Českého lékopisu 2009 - Doplňku 2011.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11.8.2011

SÚKL informuje pacienty a zdravotnická zařízení o stažení cizojazyčné šarže registrovaného léčivého přípravku DIANEAL PD4  - DIANEAL PD4 1,5% (odpovídá DIANEAL PD4 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml) z úrovně pacientů.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 9.8.2011

Informace o závadě v jakosti léčivých přípravků Dianeal PD4 GL.1.36%/13.6MG/ML a Dianeal PD4 GL.3.86%/38.6MG/ML držitele rozhodnutí o registraci společnosti Baxter Healthcare S.A., Castlebar, Irsko.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 9.8.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v druhém čtvrtletí 2011).