ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Pomocné nástroje

 

Promíjení a vracení náhrad výdajů za odborné úkony prováděné na žádost

Státní ústav pro kontrolu léčiv může v zákonem stanovených případech prominout náhradu výdajů nebo jejich část. V odůvodněných případech pak může přikročit i k vrácení náhrad výdajů.  

 

Úhrada správních poplatků

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, definuje povinnost správních úřadů vybírat správní poplatky za prováděné zpoplatněné úkony.  

 

Úhrada náhrad výdajů za odborné úkony prováděné na žádost

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů stanovují povinnost vybírat náhrady výdajů za provedení odborných úkonů na žádost a za další odborné úkony stanovené zákonem.  

 

Průběh konzultace

 

Informace o výskytu padělku zdravotnického prostředku

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel informaci o výskytu padělku zdravotnického prostředku Durasensor ® DS-100A – Senzor kyslíku pro dospělé pacienty, výrobce: Nellcor-Covidien, v Nizozemsku a Německu.  

 

Zápis ze schůzky se zástupci Asociací na téma Marketing ze dne 24.11.2010

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 24.11.2010  

 

Reakce SÚKL

 

Léčiva