ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

EMA doporučuje omezení používání léčivého přípravku Multaq

Informace Výboru CHMP Evropské lékové agentury (EMA) o doporučení omezení používání léčivého přípravku Multaq.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 21. 9. 2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku LINDYNETTE 20 z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 20. 9. 2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku NUTRIFLEX OMEGA PLUS inf. eml. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Věstník SÚKL 9/2011

Věstník SÚKL 9/2011 zveřejněn 20. 9. 2011.  

 

Kontrolní Seznam k 20.9.2011

Seznam v aktualizované verzi datového rozhraní zohledňuje rozhodnutí SÚKL, která nabyla právní moci do 15.9.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 30.9.2011.   

 

Sdělení SÚKL ze dne 19.9.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku TBL.MAGNESII LACTICI 0,5 GLO z úrovně pacientů.  

 

Upozornění na správné použití zdravotnického prostředku pro jedno použití

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje, že zdravotnické prostředky určené pro jedno použití, tj. pouze k jednorázovému použití u jednoho pacienta, nelze v žádném případě používat opakovaně.  

 

UST-27 verze 3

Regulace reklamy na humánní léčivé přípravky a lidské tkáně a buňky.  

 

Hodnocení vývoje distribuce vybrané skupiny léčivých přípravků

Antiepileptika ve 2. čtvrtletí 2011.  

 

Informační dopis - Caelyx

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se možného výpadku dodávek léčivého přípravku CAELYX 2 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku (doxorubicini hydrochloridum v pegylované lipozomální lékové formě), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Janssen - Cilag s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 13.9.2011

SÚKL informuje o stažení léčivé látky TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM ČL 2005, 30 G z úrovně lékáren.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 13.9.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v druhém čtvrtletí 2011).  

 

Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 9. 3. 2011

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 9. 3. 2011  

 

Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 23. 5. 2011

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 23. 5. 2011