ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků – Pharmar distribuce léčiv s.r.o.

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv Pharmar distribuce léčiv s.r.o.  

 

Věstník 4/2023

Věstník SÚKL 4/2023 zveřejněn 26. 4. 2023  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 4. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí seznamu rozhodnutí u nichž SÚKL postupoval dle § 13 odst. 2 písm. e) zákona č. 378/2007Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, a to od 1.1.2008.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 4. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozhodnutí Ústavu sp. zn. sukls56610/2023.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se údajů ohledně dodávek a distribuce léčivé návykové látky „extrakt z konopí pro léčebné použití“.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se OCML laboratoří a OCABR certifikátů k jednotlivým šaržím vakcín proti onemocnění na COVID 19.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí následujících rozhodnutí a protokolů:  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozhodnutí Ústavu v řízení  sp. zn. sukls48819/2023.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozhodnutí v řízení sp. zn. sukls275542/2021.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozhodnutí Ústavu pod sp. zn. sukls104624/2020, sukls104455/2021 a sukls49703/2021.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 25. 4. 2023

SÚKL informuje  o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Orcal Neo, 5mg tbl. nob. 100 I až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Testosterone Enanthate

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Testosterone Enanthate Injection 250 mg/1 ml.  

 

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 5. 2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

 

Upozornění na vyřazení léčivých přípravků ze Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – AVASTIN

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na vyřazení léčivých přípravků ze Seznamu léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

 

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Tylex, Xgeva, Krytantek, Trazidex, GAAP, Mabthera, Janumet a Opdivo

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Tylex, Xgeva, Krytantek Ofteno, Trazidex Ofteno, GAAP Ofteno, Mabthera, Janumet a Opdivo.