ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – MOVENTIG

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – UBRETID

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Albiomin 20%

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Albiomin 20%.  

 

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 5. 2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

 

Věstník 4/2024

Věstník SÚKL 4/2024 zveřejněn 23. 4. 2024  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Ribamustin

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Ribamustin, 100mg/vial inf. plv. sol..  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Restylane Kysse

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Restylane Kysse.  

 

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku fluoruracil

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku fluoruracil v lékové formě pro parenterální podání.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.4.2024

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.4.2024. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – FLUOROURACIL ACCORD, a 5-FLUOROURACIL EBEWE

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – MOVENTIG

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Doplnění textu rozhodnutí o povolení klinického hodnocení

Informujeme zadavatele, monitory, zkoušející a kontaktní osoby o provedení úpravy textu Rozhodnutí o povolení klinického hodnocení a Rozhodnutí o povolení klinického hodnocení s podmínkou.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 4. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnického prostředku Metacrill.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 3. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnického prostředku Metacrill.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 3. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnického prostředku Metacrill.