ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 31.10.2011

SÚKL informuje o stažení dalších šarží léčivého přípravku Milligest obalené tablety, por. tbl. obd. 3x21 z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seznam hrazených LP/PZLU k 1.11.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") v aktualizované verzi datového rozhraní.  

 

Informační dopis - Pradaxa

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Pradaxa (dabigatran-etexilát), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Boehringer Ingelheim s. r. o. zdravotnickým pracovníkům.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 26.10.2011

SÚKL informuje o stažení dalších šarží léčivého přípravku PREFLUCEL inj. sus. 1x0,5ml z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informační dopis - Preflucel

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil druhý informační dopis o důležitých informacích týkajících se stahování přípravku Preflucel (očkování proti chřipce), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci BAXTER CZECH spol. s r. o. zdravotnickým pracovníkům.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 26.10.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Xigris 5mg,inf. plv.sol.1x5mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informační dopis - Xigris

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Xigris ( drotrekoginum alfa (aktivovaný)) , který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Eli Lilly ČR, s.r.o., zdravotnickým pracovníkům.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 25.10.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku REVALID, por. cps. dur. (balení 30, 120, 270 cps) z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informační dopis - Revlimid

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Revlimid (lenalidomid), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Celgene s. r. o. zdravotnickým pracovníkům.  

 

Seznam IPLP k 1.11.2011

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

Informační dopis - Preflucel

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se stahování přípravku Preflucel - č.š.VNV5L010B (očkování proti chřipce), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci BAXTER CZECH spol. s r. o. zdravotnickým pracovníkům.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 21.10.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku PREFLUCEL inj.sus. 1x0,5ml z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 21.10.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Quetiapin-Ratiopharm 300mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Antagonisté receptoru angiotensinu-II

EMA ukončila přehodnocení přínosů a rizik antagonistů angiotensinu II. Přínosy této léčby převyšují její rizika, vztah ke kancerogenitě, na který poukazovala publikovaná metaanalýza, nebyl prokázán.