ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 24.11.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku BUSILVEX inf.cnc.sol.8x10ml z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Avízo SÚKL ze dne 3. 6. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje zdravotnická zařízení na podmínky používání autologní tukové tkáně obohacené o kmenové buňky.  

 

Prezentace z workshopu - Implementace novely zákona o veřejném zdravotním pojištění

Prezentace a audiozáznam workshopu z 20. 11. 2011.  

 

Věstník SÚKL 11/2011

Věstník SÚKL 11/2011 zveřejněn 22. 11. 2011  

 

Sdělení SÚKL ze dne 21.11.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Suprax por. plv. sus. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seminář 1 - Sekce registrací - oddělení klinického hodnocení a oddělení posuzování farmaceutické dokumentace

Aktualizované pokyny a novinky v oblasti klinického hodnocení  

 

Kontrolní Seznam k 20.11.2011

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL, která nabyla právní moci do 15.11.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 30.11.2011.  Seznam je vydáván v aktualizované verzi datového rozhraní, která zohledňuje změny zákona 48/2007 Sb. o veřejném zdravotním pojištění účinné od 1.12.2011.  

 

Aktuální bezpečnostní informace u přípravku Pradaxa

Evropská léková agentura (EMA) aktualizuje informaci o možném riziku krvácení při použití antikoagulačního přípravku Pradaxa (dabigatrani etexilati mesilas).  

 

Seminář 10 - Sekce registrací - Oddělení klinického hodnocení a Oddělení posuzování farmaceutické dokumentace

Aktualizované pokyny a novinky v oblasti klinického hodnocení - Termín 15. 12. 2011 zrušen!  

 

Sdělení SÚKL ze dne 15.11.2011

SÚKL informuje o stažení dalších šarží léčivého přípravku MUCOPLANT SIRUP PROTI KAŠLI S JITROCELEM A MEDEM, POR SIR (balení 1X100ML a 1X250ML) z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Riziko prodloužení intervalu QT u pacientů užívajících citalopram

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci k aktualizaci informací pro léčivé přípravky obsahující citalopram.  

 

Informační dopis - Motilium

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Motilium (domperidon), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Janssen-Cilag s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 9.11.2011 (2)

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného použití tří šarží léčivého přípravku MUCOPLANT SIRUP PROTI KAŠLI S JITROCELEM A MEDEM, POR SIR (balení 1X100ML a 1X250ML).  

 

Sdělení SÚKL ze dne 9.11.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku MUCOPLANT SIRUP PROTI KAŠLI S JITROCELEM A MEDEM, POR SIR (balení 1X100ML a 1X250ML) z úrovně zdravotnických zařízení.