ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informační dopis - Prograf, Advagraf

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků Prograf a Advagraf (takrolimus), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Astellas Pharma, s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.    

 

Rok 2012

Přehled držiteli rozhodnutí o registraci zaslaných informačních dopisů zdravotnickým pracovníkům příslušné odbornosti v případě objevení se nové, důležité bezpečnostní informace.  

 

Informace pro ženy s prsními implantáty

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o aktualizaci doporučení pro ženy s implantovanými prsními implantáty se silikonovým gelem výrobce POLY IMPLANT PROTHESE (PIP), Francie.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLU k 1.1.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.      

 

Prezentace ze semináře č. 9

Správná klinická praxe v práci etických komisí.  

 

Seznam IPLP k 1.1.2012

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.12.2011 (2)

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Xeloda 500mg, por. tbl. flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.12.2011 (1)

SÚKL informuje o stažení léčivých přípravků Risedronat-ratiopharm 35mg a Paroxetin-ratiopharm 20mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení k zákonu o regulaci reklamy

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o činnosti související se zákonem o regulaci reklamy.   

 

Sdělení k cenové kontrole

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o činnosti související se cenovými kontrolami.  

 

VYR-32 doplněk 6 verze 1

Pokyny pro správnou výrobní praxi - výroba medicinálních plynů  

 

Sdělení SÚKL ze dne 23.12.2011

SÚKL informuje o stažení léčivých přípravků společností ratiopharm GmbH, Ulm a Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, ČR z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení ze dne 23.12.2011

SÚKL informuje o stažení léčivých přípravků Nutriflex lipid peri, inf. eml. a Nutriflex lipid plus, inf. eml. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 21.12.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Tomudex inf.plv.sol.1x2mg z úrovně zdravotnických zařízení - aktualizace.