ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 11. 1. 2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Moxonidin Actavis, por. tbl. flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informační dopis - Rasilez, Rasilez HCT

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků Rasilez, Rasilez HCT (aliskiren), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Novartis zdravotnickým pracovníkům.   

 

Prosinec 2011

Opatření při závadách v jakosti a nežádoucích účincích léčiv  

 

Aktualizovaná informace pro ženy s prsními implantáty

SÚKL informuje o nových skutečnostech týkajících se prsních implantátů PIP a M-Implants a o svých kompetencích v oblasti zdravotnických prostředků.  

 

Informační dopis - Seroquel/Seroquel PROLONG

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků Seroquel/Seroqulel PROLONG (quetiapin), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci AstraZeneca Czech Republic s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.   

 

Kampaň k zajištění bezpečnosti léčiv

SÚKL informuje o pokračování komunikační kampaně zaměřené na zvýšení bezpečnosti léčiv prostřednictvím systému hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv.  

 

Oprava předchozího Seznamu cen a úhrad LP/PZLU ke 4.1.2012

Oprava předchozího seznamu cen a úhrad LP / PZLÚ ke dni 4.1.2012 zahrnuje doplnění data v nepovinném datovém poli DAT_CP.    

 

Rok 2012

       

 

Zdravotnické prostředky

Činnosti, které vyplývají z legislativy vztahující se k bezpečnosti zdravotnických prostředků (ZP), které jsou na trhu v České republice. Dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, monitoruje průběh šetření nežádoucích příhod ZP prováděných výrobci, případně provádí vlastní šetření nežádoucích příhod ZP, monitoruje účinné provádění nápravných opatření stanovených výrobcem. Vydává stanovisko k písemnému oznámení zadavatele o záměru provést klinickou zkoušku a kontroluje provádění klinických zkoušek ZP. Kontroluje ZP u poskytovatelů zdravotní péče, při kterých se zaměřuje zejména na vedení a uchovávaní evidence a dokumentace ZP, např. na záznamy o provádění údržeb a oprav, záznamy o instruktážích, periodických kontrolách a nežádoucích příhodách.  

 

Informace pro lékárny - DETRALEX

SÚKL informuje o souběžném dovozu léčivého přípravku DETRALEX.  

 

FI leden 2012

Farmakoterapeutické informace 1/2012  

 

2012

Zde naleznete plné verze Farmakoterapeutických informací vydaných v roce 2012  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 2.1.2012

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2011).  

 

Informační dopis - Prograf, Advagraf

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků Prograf a Advagraf (takrolimus), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Astellas Pharma, s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.