ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Tamoxifen a cytochrom P450 CYP2D6

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci k aktualizaci informací u přípravků obsahující tamoxifen – účinek tamoxifenu může být ovlivněn polymorfismem genu pro enzym CYP2D6 a současným užíváním inhibitorů tohoto enzymu.  

 

Kontrola distribuce v roce 2010

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly distribuce.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 01.02.2011

Doplňující informace SÚKL k léčivým přípravkům MASTU S a MASTU S FORTE.  

 

Kontrastní látky s obsahem gadolinia - informační dopis

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o opatřeních ke snížení rizika vzniku nefrogenní systémové fibrózy (NSF) po podání kontrastních látek obsahujících gadolinium (GdCAs).  

 

Seznam hrazených LP/PZLU k 1.2.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  

 

Rok 2011

 

Dr. Všivák - Efektivní vlasový šampon, Dr. Všivák - Efektivní vlasové tonikum, FIXAplast Capsicum – hřejivá náplast a Mediket Plus šampon

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálních léčivých přípravků Dr. Všivák - Efektivní vlasový šampon, Dr. Všivák - Efektivní vlasové tonikum, FIXAplast Capsicum – hřejivá náplast a  Mediket Plus šampon  

 

Kontrola lékáren v roce 2010

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly lékáren.  

 

Nabídka SÚKL ke vzájemné spolupráci

Vzhledem ke stále aktuálnější potřebě získávání přesných informací, týkajících se trhu s léčivými přípravky v České republice, nabízí Státní ústav pro kontrolu léčiv touto cestou vzájemnou spolupráci komerčním i nekomerčním subjektům ve zdravotnictví.  

 

Žádost SÚKL o součinnost

Žádost držitelům rozhodnutí o registraci o poskytnutí důležité informace  

 

2010

 

3. čtvrtletí 2010

Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků za 3. čtvrtletí roku 2010