ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informační dopis - Brinavess

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Brinavess (vernakalant), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Merck, Sharp & Dohme s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.   

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.3.2012

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve čtvrtém čtvrtletí 2011).  

 

2011

Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Informační dopis - Aulin, Mesulid, Nimed, Nimesil

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o omezení indikace léčivých přípravků obsahujících účinnou látku nimesulid (Aulin, Mesulid, Nimed, Nimesil), který je zasílán držiteli rozhodnutí o registraci Medicom International s.r.o., Berlin-Chemie/A.Menarini Česká republika s.r.o. a CSC Pharmaceuticals Handels GmgH zdravotnickým pracovníkům.   

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLU k 1.3.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.      

 

2011

 

Informační dopis - Rasilez, Rasilez HCT

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkající se léčivých přípravků Rasilez a Rasilez HCT (aliskiren), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Novartis s.r.o. Pharma zdravotnickým pracovníkům.   

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Remicade

SÚKL obdržel od irské regulační autority hlášení o výskytu padělku registrovaného léčivého přípravku Remicade 100 mg.  

 

Jednání CHMP 17. - 20. října 2011

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 17. - 20. října 2011.  

 

Jednání CHMP 19. - 22. září 2011

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 19. - 22. září 2011.  

 

Informace pro pacienty s ASR implantáty

Státní  ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje pro pacienty s ASR implantáty potřebné informace týkající se provedení následných kontrol ve zdravotnickém zařízení včetně kompenzace vzniklých finančních nákladů.  

 

Věstník SÚKL 2/2012

Věstník SÚKL 2/2012 zveřejněn dne 24. 2. 2012.  

 

EMA uzavřela přezkum doporučeného dávkování antituberkulotik u dětí

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) ukončil přezkum doporučeného dávkování pro antituberkulotika první volby podávaná u dětí, navrženého Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a odsouhlasil dávkování etambutolu, isoniazidu, pyrazinamidu a rifampicinu.  

 

Seminář 4 a 5 – Oddělení klinického hodnocení, Sekce registrací

„Správná klinická praxe v práci EK“