ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Remicade

SÚKL obdržel od irské regulační autority hlášení o výskytu padělku registrovaného léčivého přípravku Remicade 100 mg.  

 

Jednání CHMP 17. - 20. října 2011

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 17. - 20. října 2011.  

 

Jednání CHMP 19. - 22. září 2011

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 19. - 22. září 2011.  

 

Informace pro pacienty s ASR implantáty

Státní  ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje pro pacienty s ASR implantáty potřebné informace týkající se provedení následných kontrol ve zdravotnickém zařízení včetně kompenzace vzniklých finančních nákladů.  

 

Věstník SÚKL 2/2012

Věstník SÚKL 2/2012 zveřejněn dne 24. 2. 2012.  

 

EMA uzavřela přezkum doporučeného dávkování antituberkulotik u dětí

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) ukončil přezkum doporučeného dávkování pro antituberkulotika první volby podávaná u dětí, navrženého Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a odsouhlasil dávkování etambutolu, isoniazidu, pyrazinamidu a rifampicinu.  

 

Seminář 4 a 5 – Oddělení klinického hodnocení, Sekce registrací

„Správná klinická praxe v práci EK“   

 

Převzetí nepoužitelných léčiv k likvidaci

SÚKL informuje o povinnostech provozovatelů lékáren v oblasti likvidace nepoužitelných léčiv.  

 

Návrh Seznamu k 20.2.2012

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.2.2012. Seznam zohledňuje novou výši DPH a změny obchodní přirážky dle Cenového předpisu MZ, vstupující v platnost od 1.1.2012.  Seznam je vydáván v aktualizované verzi datového rozhraní, která zohledňuje změny zákona 48/2007 Sb. o veřejném zdravotním pojištění účinné od 1.12.2011.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Avastin

SÚKL obdržel od britské regulační autority hlášení o výskytu padělku registrovaného léčivého přípravku Avastin, inf. cnc. sol. 400mg/16ml u jednoho z distributorů.  

 

Informační dopis - Dianeal, Extraneal, Nutrineal

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis ohledně obnovení distribuce roztoků pro peritoneální dialýzu Dianeal, Extraneal a Nutrineal, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci BAXTER CZECH spol. s r.o. zdravotnickým pracovníkům.   

 

Riziko prodloužení intervalu QT u pacientů užívajících escitalopram

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci k aktualizaci informací pro léčivé přípravky obsahující escitalopram.  

 

Kampaň k zajištění bezpečnosti léčiv podporují další společnosti

Počátkem ledna 2012 SÚKL informoval o pokračování kampaně k zajištění bezpečnosti léčiv, do které se nyní zapojily další tři společnosti.  

 

Výbor CHMP ukončil přehodnocení přípravků s obsahem orlistatu

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) ukončil přehodnocení nejasného velmi vzácného rizika závažného poškození jater ve vztahu k léčbě orlistatem. Výbor ukončil své přehodnocení se závěrem, že možné riziko jaterního poškození je velmi malé, nelze je však zcela vyloučit u všech přípravků s obsahem orlistatu. Přínosy léčby obézních pacientů a pacientů s nadváhou však nadále převyšují jakákoli rizika této léčby.  

 

EMA doporučila nové kontraindikace a varování pro přípravky obsahující aliskiren

Kombinace aliskirenu s ACE inhibitory a AR blokátory (sartany) již pro pacienty není doporučena a je kontraindikována u pacientů s diabetes mellitus anebo onemocněním ledvin.