ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Prodloužení doby použitelnosti vakcíny Comirnaty 30 mikrogramů/dávku, koncentrát pro injekční disperzi

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválila dne 21. 12. 2022 změnu registrace vakcíny Comirnaty 30 mikrogramů/ dávku, koncentrát pro injekční disperzi, kterou se mění doba použitelnosti při -90 °C až -60 °C z 15 měsíců na 18 měsíců.  

 

Věstník 12/2022

Věstník SÚKL 12/2022 zveřejněn 22. 12. 2022  

 

Bydureon - ukončení dodávek

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci ohledně ukončení dodávek léčivého přípravku BYDUREON.  

 

Hlavní body zasedání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 12.–15. prosince 2022

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) EMA na svém zasedání v prosinci 2022 doporučil ke schválení pět léčivých přípravků.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 22.12.2022

SÚKL informuje o uvolnění distribuce, výdeje a léčebného používání léčivého přípravku  Infanrix hexa, inj. pls.sus. 10+10x0,5ml isp.+20j.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - FLIXOTIDE INHALER N

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - ABILIFY MAINTENA

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) , za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - HERCEPTIN

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) , za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – EPLERENON SANDOZ

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 11. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím byly požadovány informace o pozastavení distribuce léčivých přípravků, INFRANRIX HEXA, šarže A21CE120C a PREVENAR 13, šarže FN5579, z důvodu prověření možné závad v jakosti.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 11. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím se žadatel dotazoval, kdo a jakým způsobem může podat žádost o řízení pro registraci léčivého přípravku.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 11. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se výpadku léčivého přípravku ERCEFURYL. Žadatel konkértně požadoval informaci, kdy bude tento léčivý přípravek opět dostupný a jakým léčivým přípravkem obsahujícím látku Nifuroxazid dostupným v ČR lze léčivý přípravek ERCEFURYL nahradit.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 11. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím byla požadována pravomocná rozhodnutí Ústavu.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 9. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnického prostředku Radiesse™ Injectable Implant.