ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – GONAL-F (II.)

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Informace o povolení používání neregistrovaného léčivého přípravku BENORAL

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku BENORAL, SUSPENSIÓN ORAL, 1 frasco de 100 ml, výrobce LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A., Gran Capitán, 10, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona, Španělsko.  

 

Informace o výskytu podezření na padělání léčivého přípravku Lixiana

SÚKL upozorňuje na výskyt balení podezřelých z padělání léčivého přípravku Lixiana, 60mg tbl. flm. 28.  

 

Úprava lékové formy u léčivého přípravku FUROSEMID KABI injekční roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě lékové formy u léčivého přípravku Furosemid Kabi, 20 mg/2 ml, inj.sol.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – RYBELSUS (II.)

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Zápis z pracovní schůzky se zástupci ČAFF, AIFP a SVOPL ze dne 17. 5. 2023

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF, AIFP a SVOPL ze dne 17. 5. 2023.  

 

Informační dopis – Voxzogo

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci se společností BioMarin a Evropskou lékovou agenturou (EMA) si Vás dovolují informovat o změně jehly k přenosu rozpouštědla a injekční stříkačky pro podání přípravku.   

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Norditropin 300UI

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Norditropin 300UI.   

 

Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1.8.2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje k patnáctému dni kalendářního měsíce návrh Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "návrh ZPSCAU").   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29.6. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se lékových interakcí a duplicit v rámci předepisování léčivých přípravků prostřednictvím systému eRecept.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 6. 2023

Ústav obdržel žádost o adresách distribučních skladů konkrétního distributora léčiv.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 6. 2023

Ústav obdržel žádost o seznam subjektů, na které Ústav podal trestní oznámení.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 6. 2023

Ústav obdržel žádost o jména úředních osob, které podepsaly v žádosti uvedená rozhodnutí.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 6. 2023

Ústav obdržel žádost o jména úředních osob, které podepsaly v žádosti uvedená rozhodnutí.    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 6. 2023

Ústav obdržel žádost o informaci požadující seznamu držitelů certifikátu správné klinické praxe a informaci o počtu probíhajících řízení o udělení uvedených certifikátů.