ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Dodávky léčiv - se zaměřením na léčivé přípravky

Souhrnné informace o množství distribuovaných léčivých přípravků dle kódu SÚKL dle hlášení distributorů.    

 

2012

Souhrnné informace o dodávkách léčivých přípravků distributorům a provozovatelům oprávněným k výdeji v ČR a v zahraničí.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.6.2012

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v prvním čtvrtletí 2012).  

 

Informační dopis - Adenuric

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Adenuric (febuxostat), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Berlin-Chemie/A.Menarini Česká republika s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.  

 

SSRI a zvýšené riziko mužské infertility

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci k aktualizaci informací pro léčivé přípravky obsahující paroxetin, fluvoxamin, citalopram, escitalopram, fluoxetin a sertralin.  

 

Související informace

Informace o sběru dat, uváděných finančních nákladech a definovaných denních dávkách.  

 

Rok 2012

 

Rok 2011

 

Dodávky léčiv - základní informace

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje souhrnné informace vyplývající z hlášení distributorů a provozovatelů lékáren. Případné dotazy a připomínky je možné zasílat prostřednictvím elektronické pošty na adresu:  oda@sukl.cz  

 

Rok 2012

 

Rok 2011

 

Rok 2012

 

Rok 2011