ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  

 

Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji ve 1. čtvrtletí 2012.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 12.6.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Quetiapin-Ratiopharm, por. tbl. flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Oprava předchozího Seznamu cen a úhrad LP/PZLU k 12.6.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.      

 

Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 18. 5. 2012

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 18. 5. 2012  

 

Sdělení SÚKL ze dne 8.6.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Azithromycin-Ratiopharm 500mg, por. tbl. flm., 3x500mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Květen 2012

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  

 

Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 24. 1. 2012

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 24. 1. 2012  

 

Informace pro pacienty a zdravotnické pracovníky

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o úhradě léčivých přípravků vydávaných i bez lékařského předpisu po 30. 6. 2012.