ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Seznam cen a úhrad LP/PZLU k 1.7.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.      

 

Kontrola zdravotnických zařízení v roce 2011

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly zdravotnických zařízení.  

 

Zachování celistvosti balení při výdeji léčivého přípravku v lékárně

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na nutnost zachování celistvosti balení léčivého přípravku při jeho výdeji pacientovi v lékárně.  

 

EMA doporučuje omezení používání léčivých přípravků obsahujících tolperison

Evropská léková agentura (EMA) doporučila omezení používání tolperisonu.  

 

Trimetazidin - omezení indikace

Omezení indikace u pacientů se stabilní anginou pectoris na léčbu druhé volby  

 

Informace o výskytu padělku zdravotnického prostředku

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel informaci o výskytu padělku zdravotnického prostředku LIGACLIP® EXTRA LIGATING CLIP CARTRIDGES, zásobníky se svorkami (kódové označení výrobku LT300), výrobce Ethicon Endo-Surgery, LLC, USA, na trhu v USA.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 20.6.2012

Uvolnění léčivého přípravku Menveo inj. psl. sol., 1+1 isp k distribuci, výdeji a pro léčebné použití.  

 

Upozornění na správné použití katétrů Apex™ Over-the-Wire 8 x 2.00, výrobce Boston Scientific Corporation, USA

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na správné použití dilatačních PTCA katétrů Apex™ Over-the-Wire 8 x 2.00, výrobce Boston Scientific Corporation, USA.  

 

Návrh Seznamu k 20.6.2012

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.6.2012. Seznam zohledňuje novou výši DPH a změny obchodní přirážky dle Cenového předpisu MZ, vstupující v platnost od 1.1.2012.  Seznam je vydáván v aktualizované verzi datového rozhraní, která zohledňuje změny zákona 48/2007 Sb. o veřejném zdravotním pojištění účinné od 1.12.2011.  

 

Věstník SÚKL 06/2012

Věstník SÚKL 06/2012 zveřejněn 19. 6. 2012  

 

Sdělení SÚKL ze dne 19.6.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Sibelium , por. cps. dur., 20x5mg, z úrovně distributorů.  

 

Prezentace ze semináře č. 7 - Sekce Ochrany spotřebitelů, Oddělení farmakovigilance

Prezentace ze semináře Farmakovigilance - Novinky ve farmakovigilanční legislativě, který se konal dne 12. 6. 2012.  

 

Stanovisko SÚKL k regulaci produktu extrakorporální fotochemoterapie

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává stanovisko k regulaci produktu extrakorporální fotochemoterapie.  

 

8/ Posouzení distribuční aktivity

Přehled distributorů s povolením SÚKL k distribuci léčiv.