ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Hodnocení vývoje distribuce vybrané skupiny léčivých přípravků

Antiepileptika ve 2. čtvrtletí 2011.  

 

Informační dopis - Caelyx

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se možného výpadku dodávek léčivého přípravku CAELYX 2 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku (doxorubicini hydrochloridum v pegylované lipozomální lékové formě), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Janssen - Cilag s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 13.9.2011

SÚKL informuje o stažení léčivé látky TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM ČL 2005, 30 G z úrovně lékáren.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 13.9.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v druhém čtvrtletí 2011).  

 

Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 9. 3. 2011

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 9. 3. 2011  

 

Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 23. 5. 2011

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 23. 5. 2011  

 

Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 19. 4. 2011

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 19. 4. 2011  

 

Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 28. 3. 2011

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 28. 3. 2011  

 

Vzorová příbalová informace pro přípravky hormonální substituční léčby

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci přípravků pro hormonální substituční léčbu registrovaných v České republice, aby s další aktualizací informací o svých přípravcích texty zároveň upravili dle uvedeného vzorového PIL a pokud tak ještě neučili, tak také dle dříve zveřejněného vzorového SPC.