ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informační dopis Simulect, 20mg inj./inf. pso. lqf. 1+1x5ml amp. - Aktualizace ze dne 19. 5. 2023

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci týkající se rozpouštění lyofilizovaného prášku léčivého přípravku Simulect, 20mg inj./inf. pso. lqf. 1+1x5ml amp., rozpouštědlem -  vodou pro injekci (WFI) přibalené k injekčním lahvičkám.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 5. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí všech rozhodnutí týkajících se právnické osoby Euroquirurgica s.r.o.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 5. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se konkrétních dokumentů ohledně právnické osoby Euroquirurgica CR s.r.o.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 5. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí informací ohledně šetření sp. zn. sukls32554/2023 a sukls32523/2023.    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 4. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozhodnutí Ústavu sp. zn. sukls48819/2023.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 4. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se podrobností o produktu Erectafit.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 4. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozhodnutí Ústavu sp. zn. sukls56610/2023.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.5.2023

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.5.2023. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.   

 

ZP-24

Žádost o konzultaci poskytovanou sekcí regulace zdravotnických prostředků SÚKL    

 

Pokyny a formuláře

   

 

Sdělení SÚKL ze dne 10.5.2023 - aktualizace ze dne 17.5.2023

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku  Emerade,  300mcg inj.sol.pep. 1x0,3ml a Emerade,  500mcg inj.sol.pep. 1x0,5ml  až z úrovně pacientů.   

 

Informační dopis k dostupnosti náhrad léčivého přípravku MENOPUR

Informace k dostupnosti léčivých přípravků náležících do ATC skupin: G03GA02 (MENOTROPIN (LIDSKÝ MENOPAUZÁLNÍ GONADOTROPIN)), G03GA05 (FOLITROPIN ALFA), G03GA06 (FOLITROPIN BETA), G03GA30 (GONADOTROPINY, KOMBINACE).  

 

Změna registrace léčivého přípravku FERINJECT 50 mg/ml injekční/infuzní disperze

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o rozšíření cílové populace o pediatrickou populaci u léčivého přípravku Ferinject, 50 mg/ml, inj./inf.sol.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1.6.2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje k patnáctému dni kalendářního měsíce návrh Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "návrh ZPSCAU").