ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Výroční zpráva SÚKL - 2010

Výroční zpráva o činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv za rok 2010.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 22.8.2012 (2)

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Fenistil, por. gtt. sol., 1 x 20ml z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Žádost o zřízení účtu

Žádost o zřízení účtu a přidělení přihlašovacích údajů pro distributory.  

 

Doporučený jednotný formulář pro vydávání stanoviska etické komise

Jednotný formulář byl vypracován „Pracovní skupinou pro multicentrické etické komise a SÚKL" a je vhodný a doporučen k užívání pro všechny typy etických komisí pro vydávání stanoviska k žádosti o povolení/ohlášení klinického hodnocení. Důvodem zavedení jednotného formuláře stanoviska etických komisí je snaha o přehlednost, jednotnost a srozumitelnost textu.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 22.8.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Veral 100 retard, por. tbl. ret., 30x100mg  z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

UST-30 verze 4

Základní principy rozlišování humánních léčivých přípravků od jiných výrobků.  

 

UST-19 verze 4

Žádost o vydání rozhodnutí, zda výrobek je léčivým přípravkem.  

 

Věstník SÚKL 08/2012

Věstník SÚKL 08/2012 zveřejněn 21. 8. 2012.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 20.8.2012

SÚKL informuje o stažení souběžně dováženého léčivého přípravku Mercilon, por. tbl. nob., 3x21, registrační číslo: 17/875/92-C/PI/001/08 , z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Návrh Seznamu k 20.8.2012

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.8.2012. Seznam zohledňuje novou výši DPH a změny obchodní přirážky dle Cenového předpisu MZ, vstupující v platnost od 1.1.2012.  Seznam je vydáván v aktualizované verzi datového rozhraní, která zohledňuje změny zákona 48/2007 Sb. o veřejném zdravotním pojištění účinné od 1.12.2011.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 07.02.2011 - aktualizace

Informace o závadě v jakosti zdravotnických prostředků výráběných společností Triad Group, které jsou součástí léčivých přípravků společnosti SP Europe.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 17.8.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Depocyte 50mg, inj. sus., 1x5ml/50mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sankce - rok 2012

 

Sdělení SÚKL ze dne 16.8.2012

Uvolnění léčivého přípravku Dicynone 250, inj.sol., 4x2ml do distribuce, k výdeji a pro léčebné použití.