ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Oprava předchozího Seznamu cen a úhrad LP/PZLU k 4.9.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.      

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 4.9.2012

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve druhém čtvrtletí 2012).  

 

FI září 2012

Farmakoterapeutické informace 9/2012  

 

Upozornění na riziko při použití přenosných zubních rentgenů bez označení CE

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na riziko nežádoucích zdravotních účinků způsobených rentgenovým záření při použití přenosných zubních rentgenů, které nejsou opatřeny označením CE.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 31.08.2012 (2)

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Hypotears Plus, oph. gtt. sol. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLU k 1.9.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.      

 

Sdělení SÚKL ze dne 31.8.2012

SÚKL informuje o stažení několika léčivých přípravků držitele rozhodnutí o registraci, společnosti  BOIRON, Sainte -Foy-lès- Lyon, Francie, z úrovně zdravotnických zařízení.   

 

Informační dopis - Miacalcic a Tonocalcin

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravků Miacalcic a Tonocalcin (kalcitonin), který je zasílán držiteli rozhodnutí o registraci Novartis s.r.o. a Medicom International s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.8.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Losartan +pharma 50 mg, por. tbl. flm., 28x50mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 29.8.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Risperidon-ratiophram 1 mg, por. tbl. flm., Risperidon-ratiopharm 2 mg, por. tbl. flm. a Risperidon-ratiopharm 3 mg, por. tbl. flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Obecná kritéria

Etické komise pro multicentrická hodnocení - obecná kriteria pro výběr uplatňovaná při tvorbě stanovisek.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 27.8.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Tamoplex 20 mg, por. tbl. flm., 100x20mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Věstník SÚKL 1/2008

 

Věstník SÚKL 2/2008