ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 18.9.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Sumamed forte sirup, por. plv. sus., 1x30ml z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Risedronát a riziko karcinomu jícnu (u pacientů s Barretovým jícnem)

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci k aktualizaci informací pro všechny léčivé přípravky obsahující risedronát.  

 

Výzva k aktualizaci textů doprovázejících léčivé přípravky obsahující tramadol

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících tramadol k aktualizaci textů doprovázejících tyto léčivé přípravky.  

 

VYR-32 doplněk 14 verze 1

Pokyny pro správnou výrobní praxi - výroba léčivých přípravků pocházejících s lidské krve nebo plazmy  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11.9.2012 (2) - zrušení

SÚKL informuje o zrušení stahování léčivého přípravku Analergin, por. tbl. flm. z úrovně zdravotnických zařízení - zrušení stahování ze strany držitele rozhodnutí o registraci.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11.9.2012 (3)

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Venlafaxin Teva Pharma Retard 150mg, por. cps. pro., z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11.9.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Anastrazol-ratiopharm 1mg, por. tbl. flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informační dopis - Macugen

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Macugen (pegaptanibum natricum), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Pfizer spol. s r.o. zdravotnickým pracovníkům.  

 

Srpen 2012

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 5.9.2012 (2)

Uvolnění léčivého přípravku DEPOCYTE 50mg, inj. sus., 1x5ml/50mg do distribuce, k výdeji a pro léčebné použití.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 5.9.2012

Uvolnění léčivého přípravku Mercilon, por. tbl. nob., 3 x 21 (reg.č. 17/875/92-C/PI/002/11) do distribuce, k výdeji a pro léčebné použití.  

 

Výzva k aktualizaci textů provázejících léčivé přípravky obsahující karbamazepin

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících karbamazepin k aktualizaci textů doprovázejících tyto léčivé přípravky.  

 

Informace SÚKL - přípravky PegIntron a IntronA ze dne 5.9.2012

SÚKL sděluje souhrnnou informaci týkající se čistících tampónů obsažených v balení léčivých přípravků PegIntron a IntronA.  

 

Oprava předchozího Seznamu cen a úhrad LP/PZLU k 4.9.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.