ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Workshop 11 - Sekce cenové a úhradové regulace

Pozvánka na workshop PRAKTICKÉ POZNATKY Z IMPLEMENTACE ZÁKONA Č. 298/2011 Sb.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 13.12.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku ECALTA 100mg inf.plq.csl 100mg+30ml z úrovně zdravotnických zařízení  

 

Informační dopis - Torisel

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Torisel (temsirolimus), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci společností Pfizer, spol. s r.o. zdravotnickým pracovníkům.     

 

Sdělení SÚKL ze dne 9.12.2011

SÚKL informuje o uvolnění léčivého přípravku Calofra do distribuce, k výdej a léčebnému používání.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 9.12.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku SUPRAX por.plv.sus.1x50ml z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Oprava předchozího vydání Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ s účinností ke dni zveřejnění na úřední desce

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb.   

 

FI prosinec 2011

Farmakoterapeutické informace 12/2011