ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Oprava předchozího Seznamu cen a úhrad LP/PZLU k 4.10.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.      

 

FI říjen 2012

Farmakoterapeutické informace 10/2012  

 

Informační dopis - trimetazidin

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se omezení indikace a nové kontraindikace přípravku Preductal MR (trimetazidin), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Servier s. r.o. zdravotnickým pracovníkům.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 2.10.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Perlinganit roztok, inf. sol., 1 x 50 ml z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Rok 2012

 

Rok 2011

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.10.2012

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve druhém čtvrtletí 2012).  

 

Seznam IPLP k 1.10.2012

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

Seminář 8 - Oddělení klinických praxí a dohledu nad zpracováním biologických materiálů

Seminář pro pracovníky tkáňových a odběrových zařízení a distributory lidských tkání a buněk  

 

Věstník SÚKL 09/2012

Věstník SÚKL 09/2012 zveřejněn 25. 9. 2012.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLU k 1.10.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.      

 

Výroční zpráva SÚKL - 2011

Výroční zpráva o činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv za rok 2011.