ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 17.10.2012

SÚKL informuje o stahování léčivého přípravku Analergin, por. tbl. flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Jednání CHMP 12. - 15. prosince 2011

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 12. – 15. prosince 2011.  

 

Jednání CHMP 14. - 17. listopadu 2011

Hlavní body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 14. - 17. listopadu 2011.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 16.10.2012

SÚKL informuje o stažení léčivých přípravků Reduktan, por.spc., 1x100g a Sennové lusky, por. spc., 1x50g z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 15.10.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Calciumfolinat Ebewe 10mg/ml, inj. sol., 1x10ml/100mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informace SÚKL pro zdravotnické pracovníky a pacienty

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o ukončení specifického léčebného programu s přípravkem Parasidose Shampooing - šamponem proti vším.  

 

Výzva k aktualizaci textů u léků obsahující levodopu, agonisty dopaminu a inhibitory COMT

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících agonisty dopaminu, levodopu a inhibitory COMT k aktualizaci textů doprovázejících tyto léčivé přípravky.  

 

Oznámení pro držitele rozhodnutí o registraci

Systém pro elektronickou výměnu hlášení podezření na nežádoucí účinek léčivých přípravků je opět funkční.  

 

Seminář č. 9 - Sekce dozorových činností

Seminář k lékopisné problematice  

 

Informační dopis - Valdoxan

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Valdoxan (agometine), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Servier s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 6.10.2012 - aktualizace

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Infanrix Hexa, inj. plv. sus. 10x0.5ml z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Upozornění pro držitele rozhodnutí o registraci

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje držitele rozhodnutí o registraci na nefunkčnost systému pro elektronickou výměnu hlášení podezření na nežádoucí účinek léčivých přípravků.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 5.10.2012 (2)

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku SILYMARIN AL 50, por. tbl. obd., 100x50mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Září 2012

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 5.10.2012

SÚKL informuje o stažení léčivých přípravků TEMODAL, por.cps. dur., ve verzi, kde jsou tobolky balené do sáčků, z úrovně zdravotnických zařízení.