ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

FI listopad 2012

Farmakoterapeutické informace 11/2012  

 

Oprava předchozího Seznamu cen a úhrad LP/PZLU k 2.11.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.      

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.11.2012

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2012).  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLU k 1.11.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.      

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.10.2012

SÚKL informuje o stažení cizojazyčných balení léčivého přípravku Euthyrox 50 mikrogramů, por. tbl. nob., z úrovně pacientů.  

 

Informační dopis - Caelyx

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Caelyx (doxorubicin), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Janssen - Cilag, s.r.o.  zdravotnickým pracovníkům.  

 

Informace pro pacienty a zdravotnické pracovníky

SÚKL informuje o stahování vakcín proti chřipce společnosti Novartis v Itálii a v dalších zemích EU. Stahování těchto vakcín se netýká České republiky.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 25.10.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Gelaspan 4%, inf. sol. 20x500ml z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Nesteroidní antirevmatika (NSA) a kardiovaskulární bezpečnost

Ukončené přehodnocení všech nově dostupných údajů o kardiovaskulární bezpečnosti NSA v Evropské lékové agentuře EMA bude následováno zhodnocením Výborem pro farmakovigilanci, který rozhodne, zda je pro dikolfenak potřeba doplnit informace o způsobu používání.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 24.10.2012

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Azalia 75 mikrogramů potahované tablety z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 4/2012

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vychází 23. 10. 2012.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 19.10.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Ospamox 125mg/5ml, por. plv. sus., 1x60ml z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Návrh Seznamu k 19.10.2012

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.10.2012. Seznam zohledňuje novou výši DPH a změny obchodní přirážky dle Cenového předpisu MZ, vstupující v platnost od 1.1.2012.  Seznam je vydáván v aktualizované verzi datového rozhraní, která zohledňuje změny zákona 48/2007 Sb. o veřejném zdravotním pojištění účinné od 1.12.2011.  

 

Věstník SÚKL 10/2012

Věstník SÚKL 10/2012 zveřejněn 19. 10. 2012.