ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 20.11.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Zolpidem-ratiopharm 10mg, por. tbl. flm., 100x10mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky

Informace o povolení uvedení léčivého přípravku Ravata  2mg, orm. tbl. slg. 7x2mg, do oběhu s přelepeným štítkem na krabičce a na blistru.  

 

Návrh Seznamu k 20.11.2012

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.11.2012. Seznam zohledňuje novou výši DPH a změny obchodní přirážky dle Cenového předpisu MZ, vstupující v platnost od 1.1.2012.  Seznam je vydáván v aktualizované verzi datového rozhraní, která zohledňuje změny zákona 48/2007 Sb. o veřejném zdravotním pojištění účinné od 1.12.2011.  

 

Věstník SÚKL 11/2012

Věstník SÚKL 11/2012 zveřejněn 20. 11. 2012.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 8.11.2012 - aktualizace

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Trimepranol 10mg, por tbl nob, z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 15.11.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku  Parasidose shampooning 0,2% , drm. sat., 1x200ml z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 13.11.2012 (3)

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Provera, por. tbl. nob., 20x500mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 5.11.2012

SÚKL informuje o stažení léčivých přípravků Doxorubicin-Teva 0,2%, inj. sol. a Flutaplex, por. tbl. nob. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 13.11.2012 (2)

Uvolnění léčivého přípravku Zenaro 5 mg, por. tbl. flm. do distribuci, k výdeji a pro léčebné použití.   

 

Sdělení SÚKL ze dne 13.11.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Topiramat-ratiopharm 25mg, por. tbl. flm. 30x25mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 9.11.2012

SÚKL informuje o stažení léčivých přípravků Anapen, inj. roztok 300 mcg/0,3ml (předplněná injekční stříkačka) a Anapen Junior inj. roztok 150 mcg/0,3ml (předplněná injekční stříkačka) z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seminář 10 - Sekce dozoru - seminář správné výrobní praxe

Téma semináře: Změny v legislativě a v pokynech SÚKL  

 

Říjen 2012

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  

 

Informační dopis - Infanrix

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Infanrix, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci GlaxoSmithKline, s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 2.11.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku SORBIFER DURULES, por. tbl. flm., 100x100mg z úrovně zdravotnických zařízení.