ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozhodnutí sp. zn.: sukls195359/2022, sukls186358/2022, sukls72870/2022, sukls134672/2022, sukls134764/2022, sukls152497/2022, sukls164724/2022, sukls30788/2022, sukls92158/2022 a sukls104624/2020.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 5. 2023

Ústav obdržel žádost o informaci, jaký je započitatelný doplatek u léčiva Xarelto 15 mg,98 tbl. u osob starších 65 roků.    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 5. 2023

Ústav obdržel žádost o informaci týkající se léčiva s obsahem aktivního plnospektrálního konopného extraktu Naxiva Panaxol.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 5. 2023

Ústav obdržel žádost o poskytnutí všech Rozhodnutí ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve věci zmíněné ve Výroční zprávě Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2020 v kapitole "Zpracování osobních údajů v CÚeR Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)". Konkrétně se jedná o věc plynoucí z kontrolního zjištění, které odhalilo masivní zneužití hesla lékárnice v aplikaci pilulka.cz (strana 12‐13). Věc je podrobněji popsána v Protokolu o kontrole z 15. dubna 2019 s Čj. UOOU‐07399/18‐62 jako "Kontrolní zjištění 13 A" (viz. strany 73‐80). Pokud Rozhodnutí stále není k dispozici, je požadována informace, zda bylo ve věci zahájeno správní řízení a v jakém je toto řízení stavu.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 5. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí informací ohledně zdravotnických prostředků in vitro a pravomocí národních a evropských institucí ve vztahu k nim.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 5. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí informací ohledně distribuce léčivých přípravků a stanovisek č. j. sukl3636/2022 a č. j. sukl9496/2022.  

 

Informační dopis – fluorochinolony

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci s držiteli léčivých přípravků s obsahem fluorochinolonových antibiotik určených pro systémové nebo inhalační podání a Evropskou lékovou agenturou (EMA) si Vás dovoluje informovat o následujícím.   

 

Léky na eRecept si Češi vyzvednou i v Polsku. SÚKL spustí projekt přeshraniční výměny elektronických receptů s prvním státem

Evropská komise prostřednictvím eHealth Network (Sítě pro elektronické zdravotnictví) vydala České republice souhlasné stanovisko, díky kterému bude 12. června 2023 možné spustit přeshraniční elektronickou preskripci s Polskem. Polsko je tak prvním státem, kde si Češi budou moci vyzvednout předepsané léky nejen na listinný předpis, ale i na eRecept. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) má za sebou také testování, které je potřebné ke spuštění přeshraničního eReceptu v Chorvatsku a testy probíhají i s dalšími zapojenými státy.  

 

Květen 2023

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – OVITRELLE

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – XARELTO

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku akarbosa pro perorální podání

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku akarbosa v lékové formě určené pro perorální podání.  

 

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku haloperidol-dekanoát pro intramuskulární podání

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku haloperidol-dekanoát v lékové formě určené pro intramuskulární podání.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Durateston

SÚKL upozorňuje na výskyt  balení podezřelých z padělání léčivého přípravku Durateston.