ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Změna registrace léčivého přípravku WILLFACT 1000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o přidání možnosti ambulantní léčby u léčivého přípravku WILLFACT, 1000 IU, inj.pso.lqf.  

 

Úprava lékové formy u léčivých přípravků RAGWIZAX, GRAZAX, ITULAZAX, ACARIZAX perorální lyofilizát

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o úpravě lékové formy u léčivých přípravků RAGWIZAX, 12 SQ-Amb, por.lyo.; GRAZAX, 75 000 SQ-T, por.lyo.; ITULAZAX, 12 SQ-Bet, por.lyo. a ACARIZAX, 12 SQ-HDM, por.lyo.  

 

Rok 2022

Hemovigilance ČR – Výroční zpráva SÚKL za rok 2022 (oznamovací období 01. 01. 2022 – 31. 12. 2022)  

 

Změna způsobu výdeje léčivého přípravku ATARALGIN 325 mg/130 mg/70 mg tablety, velikosti balení 40, 50 a 60 tablet

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně způsobu výdeje u léčivého přípravku Ataralgin, 325 mg/130 mg/70 mg, tbl.nob., pro velikosti balení 40, 50 a 60 tablet. Způsob výdeje velikostí balení 10, 20 a 30 tablet zůstává nezměněn.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 12. 6. 2023

SÚKL informuje  o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Clotrimazole Recordati 10mg/g crm. 1x50g až z úrovně zdravotnických zařízení.   

 

Informační dopis - Ataralgin, 325mg/130mg/70mg tbl.nob.50

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci na změnu způsobu výdeje léčivého přípravku Ataralgin, 325mg/130mg/70mg tbl.nob.50.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Botox

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Botox® (Toxina botulínica Tipo A) 100U  

 

Přehled povolených klinických hodnocení CTIS

Odkaz na EU databázi KH  

 

Hlavní body zasedání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 22.–25. května 2023

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) EMA na svém zasedání v květnu 2023 doporučil ke schválení dva léčivé přípravky.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Noristerat®

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Noristerat® 200 mg/ml, solution for injection.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Ozempic

SÚKL upozorňuje na výskyt balení léčivého přípravku Ozempic 1mg podezřelých z padělání.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozhodnutí sp. zn.: sukls195359/2022, sukls186358/2022, sukls72870/2022, sukls134672/2022, sukls134764/2022, sukls152497/2022, sukls164724/2022, sukls30788/2022, sukls92158/2022 a sukls104624/2020.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 5. 2023

Ústav obdržel žádost o informaci, jaký je započitatelný doplatek u léčiva Xarelto 15 mg,98 tbl. u osob starších 65 roků.