ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Věstník 7/2023

Věstník SÚKL 7/2023 zveřejněn 25. 7. 2023  

 

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 8. 2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

 

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Octagam a Bolentax

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Octagam 5%  a Bolentax, 40mg/0,4ml.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Soliris 300 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt balení podezřelého z padělání léčivého přípravku Soliris, 300mg inf./inj. cnc. sol. 1x30ml.  

 

Informační dopis Rivotril, 2,5mg/ml por. gtt. sol. 1x10ml

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci týkající se neimplementace změny podmínek uchovávání léčivého přípravku Rivotril, 2,5mg/ml por. gtt. sol. 1x10ml.  

 

Výroční zpráva SÚKL – 2022

Výroční zpráva Státního ústavu pro kontrolu léčiv za rok 2022.  

 

Informační dopis - FSME-IMMUN - Aktualizace ze dne 21. 7. 2023

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci týkající se výskytu šarží s nesprávnou informací uvedenou na vnějším obalu léčivých přípravků FSME-IMMUN 0,5ml inj. sus. isp. 1x0,5ml+j a FSME-IMMUN, 0,25ml inj. sus. isp. 1x0,25ml+j.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.7.2023

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.7.2023. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.   

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – FSME-IMMUN

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Gasec 20mg

SÚKL upozorňuje na výskyt  balení podezřelého z padělání léčivého přípravku Gasec 20mg.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – GONAL-F (II.)

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Informace o povolení používání neregistrovaného léčivého přípravku BENORAL

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku BENORAL, SUSPENSIÓN ORAL, 1 frasco de 100 ml, výrobce LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A., Gran Capitán, 10, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona, Španělsko.  

 

Informace o výskytu podezření na padělání léčivého přípravku Lixiana

SÚKL upozorňuje na výskyt balení podezřelých z padělání léčivého přípravku Lixiana, 60mg tbl. flm. 28.  

 

Úprava lékové formy u léčivého přípravku FUROSEMID KABI injekční roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě lékové formy u léčivého přípravku Furosemid Kabi, 20 mg/2 ml, inj.sol.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – RYBELSUS (II.)

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.