ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informační dopis - Simponi

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci se společností Janssen Biologics B.V., a jeho lokální zástupce, Merck Sharp & Dohme s.r.o., a Evropskou lékovou agenturou (EMA) si Vás dovolují informovat o důležitých změnách v pokynech pro použití pro předplněné pero SmartJect .   

 

Další prodloužení doby použitelnosti některých variant vakcíny Comirnaty na 24 měsíců

Evropská komise vydala dne 18. 7. 2023 rozhodnutí o změně registrace pro některé varianty vakcíny Comirnaty, na základě hodnocení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), se u těchto variant mění doba použitelnosti při (‑90 °C až ‑60 °C) z 18 měsíců na 24 měsíců (2 roky).  

 

Informace o odcizení léčivých přípravků v Itálii

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, kte kterému došlo v květnu 2023 na území Itálie.   

 

Červenec 2023

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 7. 2023

Ústav obdržel žádost o informaci týkající se licence pro pěstování konopí pro léčebné použití.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 7. 2023

Ústav obdržel žádost o seznam vyhledávacích parametrů, dle kterých lze vyhledávat v elektronické spisové službě konkrétní rozhodnutí Ústavu.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – BRALTUS

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Informace dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Informace povinného subjektu dle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.8.2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.7.2023

SÚKL informuje  o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Amikacin B. Braun,  5mg/ml inf.sol. 10X100ml,  Gentamicin B.Braun, 3mg/ml inf.sol. 20X80ml,  Glukóza B. Braun 5%,  50mg/ml inf.sol. 20X100ml,  Ibuprofen B. Braun,  400mg inf.sol.10X100ml, Ibuprofen B. Braun, 600mg inf.sol.10X100ml a  Metronidazol B. Braun,  5mg/ml inf.sol. 20X100ml  až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – SAXENDA

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – ADENOCOR

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – ISOPRENALINA

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.