ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Návrh Seznamu k 20.1.2014

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.1.2014. Seznam zohledňuje 15% výši DPH, Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, vstupující v platnost od 1.1.2013.     

 

Sankce - rok 2014

 

Zrušené registrace

 

Změny v registracích

 

Stroncium-ranelát (Protelos) - pozastavení používání

Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik (PRAC) Evropské lékové agentury zvážil poměr přínosů a rizik přípravků Protelos/Osseor (s účinnou látkou stroncium-ranelát) a doporučil pozastavení jejich registrace a používání.  

 

Výzva k aktualizaci textů SPC/PIL: thiopental - riziko hypokalémie a rebound hyperkalémie

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících thiopental k aktualizaci textů doprovázejících léčivé přípravky.  

 

Hloubková revize systému úhrad 2014

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje orientační přehled skupin zaměnitelných léčivých přípravků, u kterých bude zahájena hloubková revize systému úhrad.  

 

Informační dopis - Increlex

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Increlex, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Ipsen Pharma.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 9.1.2014

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Iburion 400 mg, por. tbl. flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Výzva k aktualizaci textů SPC/PIL: mirtazapin - riziko pankreatitidy

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících mirtazapin k aktualizaci textů doprovázejících léčivé přípravky.