ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  

 

VYR-32 kapitola 2 verze 4

Pracovníci  

 

FI březen 2014

Farmakoterapeutické informace 3/2014  

 

Únor 2014

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  

 

Kontrola zacházení s návykovými látkami v lékárnách v roce 2013

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly lékáren.  

 

Informační dopis - Capecitabine Teva

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Capecitabine Teva, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Teva Pharma B.V.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 5.3.2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Trund 500 mg potahované tablety, por. tbl. flm. a Trund 1000 mg potahované tablety, por. tbl. flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Kontrola distribuce v roce 2013

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly distribuce.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.2.2014 (2)

SÚKL informuje o stažení jedné šarže léčivého přípravku Calcium pantothenicum Zentiva, drm. ung. 30 g z úrovně pacientů a dalších tří šarží uvedeného léčivého přípravku z preventivních důvodů z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

2013