ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 1.11.2013

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Dobica, por. cps. dur., 50x250 mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 31.10.2013

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Vibrocil, nas. spr. sol. 1x10 ml z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.11.2013

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 04/2013 - 09/2013).  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.11.2013

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  

 

Věstník SÚKL 10/2013

Věstník SÚKL 10/2013 zveřejněn 25. 10. 2013  

 

Sdělení SÚKL ze dne 25.10.2013

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku NovoMix®30 FlexPen®, 100 j./ml injekční suspenze v předplněném peru z úrovně pacientů.  

 

SABA (krátkodobě působící beta-2 agonisté) omezení použití v porodnických indikacích schváleno

CMDh jednohlasně odsouhlasila doporučení PRAC týkající se omezení použití přípravků SABA (krátkodobě působící beta-2 agonisté) v porodnických indikacích.  

 

Informační dopis - NovoMix 30 FlexPen

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku NovoMix 30 FlexPen, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Novo Nordisk.  

 

Hydroxyethyl škrob – závěry přehodnocení EMA

PRAC a CMD(h) doporučují nepoužívat hydroxyethyl šrob (HES) u septických pacientů, u pacientů s popáleninami a u kriticky nemocných pacientů. HES zůstává nadále dostupný pro omezenou skupinu pacientů.  

 

Seminář 12 - Sekce registrací

Téma semináře: Žádosti o změny v registraci podané po 4. 8. 2013 u národně registrovaných léčivých přípravků  

 

Sdělení SÚKL ze dne 24.10.2013

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Gynipral 0,5mg, por. tbl. nob., 20x0,5mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Přípravky obsahující hydroxychlorochin a chlorochin - riziko hypoglykemie

PRAC zhodnotil signál hypoglykemie u přípravků s hydroxychlorochinem a chlorochinem a doporučil texty k implementaci do SPC a PIL.  

 

Informační dopis - Gynipral

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku  Gynipral , který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.  

 

Informace o povinnosti používat uznávaný elektronický podpis při komunikaci se SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) informuje držitele rozhodnutí o registraci o způsobech předkládání doplnění a o povinnosti používat při oficiální komunikaci s Ústavem (např. doplnění v rámci správního řízení, předložení národních textů) e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.  

 

Kombinovaná hormonální kontraceptiva – přínosy nadále převažují nad riziky

Výbor PRAC doporučuje zvýšit informovanost předepisujících lékařů i žen ohledně již známého rizika venózního tromboembolismu a jeho příznaků u těchto přípravků.