ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Upozornění na vyřazení léčivého přípravku ze Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - HERCEPTIN

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na vyřazení léčivého přípravku ze Seznamu léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – ZINNAT

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – RYBELSUS

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11. 7. 2023

SÚKL informuje  o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Gammagard  S/D,  50mg/ml inf. pso. lqf. 1+1X192ml  až z úrovně zdravotnických zařízení.   

 

Hlavní body zasedání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 19.–22. června 2023

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) EMA na svém zasedání v červnu 2023 doporučil ke schválení dva léčivé přípravky.  

 

Červen 2023

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – SAXENDA

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – ADENOCOR

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – ISOPRENALINA

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 6. 2023

Ústav obdržel žádost o informaci, zda bylo provedena klinická zkouška a klinické hodnocení zdravotnického prostředku META<>CRILL.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 6. 2023

Ústav obdržel žádost o informace ohledně vedení spisů a možností vyhledávání ve spisové službě.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 6. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí kopie ES Certifikátu č. 14 0124 QS/NB.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 5. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se schvalovací protokol o provedené analýze injekcí Pfizer, Johnson, Astra Zeneca a dále složení léků Remdesivir a Veklury a studie jejich bezpečnosti.