ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 2. 2024

Ústav obdržel žádost o informace v souvislosti s rozhodnutím Ústavu ve věci sp. zn. sukls263011/2022.  

 

Sankce - rok 2024

 

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného hodnocení PSUR (PSUSA), jež je třeba ve stanovených termínech implementovat.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Opdivo

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Opdivo, 100 mg, inf/inj sol. 1  

 

Reakce SÚKL k tématu výroby prostředků na zakázku v zubních laboratořích a výrokům proneseným v pořadu „Co na to vaše peněženka?“ s hostem doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc.

Vyjádření Státního ústavu pro kontrolu léčiv k vyznění reportáže CNN Prima NEWS odvysílané dne 28.4.2024 v hlavních večerních zprávách k tématu výroby prostředků na zakázku v zubních laboratořích a výrokům proneseným v pořadu „Co na to vaše peněženka?“ s hostem doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc. odvysílaném dne 29. dubna 2024 na cnn.iprima.cz k témuž tématu.  

 

MUDr. Tomáš Boráň byl jmenován ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv se 1. května 2024 stal MUDr. Tomáš Boráň. Na základě výsledků výběrového řízení ho do této funkce vybral ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR.  

 

Informační dopis - Leuco-scint, 0,18mg rad. kit 3+3+3 - Aktualizace ze dne 2. 5. 2024

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci týkající se nekompletnosti balení léčivého přípravku Leuco-scint, 0,18mg rad. kit 3+3+3.  

 

Metodika deleukotizace humánních transfuzních přípravků

Ve Věstníku MZ ČR, částka 5/2024 ze dne 29.04.2024 byl zveřejněn dokument „Metodika deleukotizace humánních transfuzních přípravků“.  

 

Návrh opatření obecné povahy 05-24

Návrh opatření obecné povahy 05-24, kterým se stanovují výše a podmínky úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.5.2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Sdělení SÚKL ze dne 30. 4. 2024

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Imunor, 10mg por. lyo. 4 až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Změna registrace léčivého přípravku ORFIRIL 600 mg enterosolventní tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně doby použitelnosti léčivého přípravku ORFIRIL, 600 mg, tbl.ent.    

 

Změna registrace léčivých přípravků LEVOSERT 20 mikrogramů/24 hodin intrauterinní inzert a LEVOSERT SHI 20 mikrogramů/24 hodin intrauterinní inzert

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacientky o prodloužení doby účinnosti v indikaci kontracepce u léčivých přípravků LEVOSERT, 20 mikrogramů/24 hodin, iut.ins. a LEVOSERT SHI, 20 mikrogramů/24 hodin, iut.ins.