ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Seminář 4 - Sekce registrací - Klinické hodnocení

Téma: Nařízení pro KH a další důležité informace (opakování semináře 3 ze dne 20. 5. 2014)  

 

Seminář 3 - Sekce registrací - Klinické hodnocení

Téma semináře: Nařízení pro KH a další důležité informace  

 

Březen 2014

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 4.4.2014

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Temomedac 180 mg, por. cps. dur. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

FI duben 2014

Farmakoterapeutické informace 4/2014  

 

Sdělení SÚKL ze dne 1.4.2014

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže přípravku Aqua carminativa rubra a všech individuálně připravovaných léčivých přípravků, kterým dosud neuplynula doba použitelnosti a k jejichž přípravě byla tato šarže použita, z úrovně pacientů.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 1.4.2014 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Thiogamma 600 Injekt, inf. cnc. sol. až z úrovně pacientů.  

 

Diacerein – další informace

Koordinační skupina CMDh potvrdila konečné doporučení výboru PRAC.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.4.2014

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 09/2013 - 02/2014).  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.4.2014

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.3.2014 (3)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže přípravku Sirupus simplex z úrovně zdravotnických zařízení a o stažení všech individuálně připravených léčivých přípravků , kterým dosud neuplynula doba použitelnosti, a k jejichž přípravě byla použita uvedená šarže přípravku Sirupus Simplex, z úrovně pacientů.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.3.2014 (2)

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného použití uvedené šarže léčivého přípravku Thiogamma 600 Injekt, inf. cnc. sol., 5x20 ml.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.3.2014

SÚKL informuje o uvolnění distribuce, výdeje a léčebného použití uvedených šarží souběžně dováženého léčivého přípravku Diane-35, por. tbl. obd., 3x21, reg. č.:17/154/84-C/PI/001/11.  

 

Seznam IPLP k 1.4.2014

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.