ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Návrh Seznamu k 20.10.2014

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.10.2014. Seznam zohledňuje 15% výši DPH, Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, vstupující v platnost od 1.1.2013.     

 

Věstník SÚKL 10/2014

Věstník SÚKL 10/2014 zveřejněn 20. 10. 2014  

 

Sankce - rok 2014

 

Sankce uložené podle kontrolního řádu

Informace o sankcích uložených podle zákona 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů . Tyto informace jsou zveřejněné v souladu s § 99 odst. 1 písm. g) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

Evellgyn roztok

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Evellgyn, roztok, který na trh v České republice uvádí společnost NewWaterMeaning s.r.o.  

 

DebriEcaSan roztok

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku DebriEcaSan, roztok, který na trh v České republice uvádí společnost NewWaterMeaning s.r.o.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 8.10.2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku JOX, orm. spr. 1x30ml až z úrovně pacientů.  

 

Informační dopis - Sonovue

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Sonovue, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Bracco.  

 

Září 2014

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  

 

VYR-41 verze 1

  Oznámení činnosti dovozců, výrobců a distributorů léčivých látek a jejich  registrace v evropské databázi.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 3.10.2014

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže souběžně dováženého léčivého přípravku Azalia 75 mikrogramů potahované tablety, por. tbl. flm. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Oprava předchozího Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 2.10.2014

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  

 

FI říjen 2014

Farmakoterapeutické informace 10/2014  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.10.2014

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 03/2014 - 08/2014).  

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.9.2014 (3)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků MCP Hexal 10, por. tbl. nob. až z úrovně zdravotnických zařízení.